Zarząd / 3 marca 2010 /


Członkostwo w Stowarzyszeniu „Dobre Serca” jest dobrowolne. Członkowie zarządu pełnią swoją funkcję społecznie, nie otrzymując żadnego wynagrodzenia.

 

Skład zarządu:

Ewa Guzińska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

Emilia Adamska – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

Mariola Pytlos – Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia.

Katarzyna Lisiewicz –  Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia

Joanna Chrzanowska – Członek Zarządu Stowarzyszenia

Komisja rewizyjna:

Danuta Rozenek

Anna Masternak

Roman Wójcik