Kontakt / 3 marca 2012 /

STOWARZYSZENIE „DOBRE SERCA”

ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
tel. (059) 842 84 60, fax: (059) 842 92 54

dobreserca@gminaslupsk.pl

Konto Stowarzyszenia „Dobre Serca”

Bank Spółdzielczy w Ustce. Filia w Słupsku.

03 9315 0004 0050 5778 2000 0010