Historia / 3 marca 2012 /

Pomysł powołania do życia Stowarzyszenia, które swoim zakresem działań objęłobyby mieszkańców Gminy Słupsk narodził się w 1995 roku. Z inicjatywy ówczesnych władz gminy powołano do życia Stowarzyszenie „Dobre Serca”.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz statutu w myśl, którego wsparcie Stowarzyszenia kierowane jest do mieszkańców gminy Słupsk ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.

Do tej pory udało nam się kilkakrotnie zorganizować wypoczynek dla dzieci, integracyjne bale karnawałowe, festyny. Pomogliśmy również w przebudowie mieszkania dla niepełnosprawnej mieszkanki gminy. Stowarzyszenie pośredniczy w przekazywaniu żywności z Banku Żywności podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku.

Wszystkie działania możliwe są dzięki doraźnej, jednorazowej, a także stałej pomocy Ludzi Dobrej Woli. Bez wsparcia finansowego nie są możliwe żadne działania. Uzyskane przez Stowarzyszenie środki wykorzystywane są zgodnie z ideą, jaka jemu przyświeca i na którą się powołuje.